تابستان تاکسی اختلاف شورای شهر اخبار اجتماعی

تابستان: تاکسی اختلاف شورای شهر اخبار اجتماعی

گت بلاگز اخبار اجتماعی را ابلاغ نمی‌کند؟ ، افزایش قیمت کرایه‌ها&quot، چرا شورای حل اختلاف مصوبه &quot

بیش از سه ماه از جلسه‌ای که اعضای شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران به زیاد کردن 10 تا 15 درصدی قیمت کرایه حمل و نقل عمومی اعم از مترو، تاکسی و اتوبوس رای مثب

را ابلاغ نمی‌کند؟ ، افزایش قیمت کرایه‌ها&quot، چرا شورای حل اختلاف مصوبه &quot

چرا شورای حل اختلاف مصوبه "افزایش قیمت کرایه ها" را ابلاغ نمی کند؟

عبارات مهم : تاکسی

بیش از سه ماه از جلسه ای که اعضای شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران به زیاد کردن 10 تا 15 درصدی قیمت کرایه حمل و نقل عمومی اعم از مترو، تاکسی و اتوبوس رای مثبت دادند، گذشته هست؛ ولی هنوز این طرح در راهروهای شورای حل اختلاف مانده و با وجود آنکه با زیاد کردن 10 درصدی موافقت کرده اند و بیش از دو ماه و نیم از شروع سال تازه گذشته ولی هنوز قیمت کرایه های سال تازه ابلاغ نشده و این مسئله داد رانندگان تاکسی را در آورده هست.

به گزارش ایسنا، فرمانداری پایتخت کشور عزیزمان ایران اعلام کرد که مصوبه شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران مبنی بر زیاد کردن 10 تا 15 درصدی قیمت کرایه های وسایل حمل و نقل عمومی را قبول ندارد و با وجود اصرارهای اعضای شورای شهر مبنی بر این مقدار افزایش، نهایتا بررسی این عنوان به شورای حل اختلاف سپرده شد تا آنها با بررسی ابعاد متفاوت نسبت به زیاد کردن قیمت رای مثبت یا منفی دهند ولی حالا آنگونه که عضو هیات رئیسه شورای شهر می گوید با وجود آنکه دو ماه و نیم از شروع سال تازه گذشته است ولی شورای حل اختلاف با وجود آنکه اعلام شده است که تصمیم خود را در خصوص میزان زیاد کردن قیمت وسایل حمل و نقل عمومی گرفته ولی از ابلاغ آن امتناع می کند.

را ابلاغ نمی‌کند؟ ، افزایش قیمت کرایه‌ها&quot، چرا شورای حل اختلاف مصوبه &quot

ابوالفضل قناعتی در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه در آخرهای سال 95 اعضای شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران بررسی زیاد کردن قیمت هر سال کرایه های حمل و نقل عمومی را در دستورکار قرار دادند و نهایتا بعد از بررسی های فراوان زیاد کردن 10 درصدی قیمت کرایه تاکسی و 15 درصدی قیمت کرایه اتوبوس و مترو مورد تصویب قرار گرفت، گفت: این میزان زیاد کردن قیمت مورد مخالفت فرمانداری قرار داده شد و عنوان جهت تصمیم گیری نهایی به شورای حل اختلاف ارجاع داده شد.

وی با بیان اینکه متاسفانه با اینکه بیش از دو ماه و نیم از سال می گذرد، هنوز شورای حل اختلاف نظر نهایی خود را در این خصوص اعلام نکرده هست، گفت: با این حال آرام معاون عمرانی فرمانداری در گفت وگویی با ایسنا بیان کرد که شورای حل اختلاف با قیمت پیشنهادی شورا و با زیاد کردن ده درصدی موافقت کرده ولی هنوز این مصوبه را ابلاغ نکرده است.

بیش از سه ماه از جلسه‌ای که اعضای شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران به زیاد کردن 10 تا 15 درصدی قیمت کرایه حمل و نقل عمومی اعم از مترو، تاکسی و اتوبوس رای مثب

قناعتی با بیان اینکه متاسفانه این عدم ابلاغ باعث بی نظمی در تناوب حمل و نقل به خصوص نارضایتی رانندگان تاکسی شده است هست، تصریح کرد: باید هرچه سریعتر مسئولان امر میزان زیاد کردن قیمت را اعلام کنند چراکه این عدم زیاد کردن قیمت باعث شده است که رانندگان تاکسی خودسرانه مبالغ را زیاد کردن دهند و این مساله باعث درگیری با مسافران شده است است.

وی با بیان اینکه براساس قانون، شورای حل اختلاف باید ظرف 20 روز نظر نهایی خود را اعلام کند ولی جای پرسش است که آیا در مورد این عنوان مهم بیش از دو ماه است که سکوت اختیار کرده، گفت: حتی هنگامی که چمران مدیر شورای شهر وسایر اعضا هم در مورد زیاد کردن قیمت از فرمانداری پرسش می پرسند جواب سربالا می دهند و این درحالی است که شاهد نارضایتی گسترده میان رانندگان تاکسی هستیم.

قناعتی با بیان اینکه مورد نیاز است همه به قانون تمکین کنند، اظهار کرد: عدم زیاد کردن قیمت کرایه ها آن هم درحالی که بیش از دو ونیم ماه از سال تازه گذشته شائبه برانگیز است.

را ابلاغ نمی‌کند؟ ، افزایش قیمت کرایه‌ها&quot، چرا شورای حل اختلاف مصوبه &quot

واژه های کلیدی: تاکسی | اختلاف | شورای شهر | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs