تابستان تاکسی اختلاف شورای شهر اخبار اجتماعی

تابستان: تاکسی اختلاف شورای شهر اخبار اجتماعی

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی مردم نجیبانه با فقر مبارزه می‌کنند / مومنی

یک‌ استاد دانشگاه گفت: در نیم‌قرن گذشته نابرابری‌ها غیرقابل تحمل‌ شده است است و ملت کشور عزیزمان ایران نجیبانه با فقر مبارزه می‌کنند.

مردم نجیبانه با فقر مبارزه می‌کنند / مومنی

مومنی: مردم نجیبانه با فقر مبارزه می کنند

عبارات مهم : ایران

یک استاد دانشگاه گفت: در نیم قرن گذشته نابرابری ها غیرقابل تحمل شده است است و ملت کشور عزیزمان ایران نجیبانه با فقر مبارزه می کنند.

به گزارش ایسنا، فرشاد مومنی در سلسله نشست های حقوق شهروندی و توسعه اظهار کرد: ما در کشور عزیزمان ایران با یک پارادوکس بزرگ روبرو هستیم؛ این پارادوکس بزرگ، پارادوکس توسعه خواهی در یک اقتصاد رانتی هست. در این نوع اقتصاد تعابیر دید کوتاه نگری دارند و به صورت نظام وار ملاحظات دورمدت قربانی ترجیح امور کوتاه نگرانه است.

مردم نجیبانه با فقر مبارزه می‌کنند / مومنی

وی افزود: جهت برون رفت از چنین شرایطی ابتدا باید وجهه اندیشه ماجرا را صورت بندی کنیم، بعد گام به گام به جلو حرکت کنیم تا موقع عینیت پیدا کردن عنوان با بحران روبه رو نشویم. در وقت کوتاه انتظار می رود ابتدا طرح مساله شود و ذهن ها درگیر پرسشها شوند.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه شهروندی در کلی ترین و عمومی ترین حالت خود به معنای عضویت فرد در جامعه هست، گفت: جهت اینکه این عضویت معنی دار باشد یک سلسله امور زیربنایی مورد نیاز هست. متاسفانه در این زمینه با پرسشها بنیادی روبه رو هستیم لیکن فراز و فرودهای زیادی را بعد انقلاب تجربه کردیم.

یک‌ استاد دانشگاه گفت: در نیم‌قرن گذشته نابرابری‌ها غیرقابل تحمل‌ شده است است و ملت کشور عزیزمان ایران نجیبانه با فقر مبارزه می‌کنند.

مومنی تصریح کرد: از منظر ملاحظات توسعه ای معنای حقوق شهروندی یعنی داشتن و حمایت از نظام حقوق مالکیت داشته باشیم. حقوق مالکیت یعنی از مالکیت انسان در همه جنبه ها دفاع می کند؛ نه فقط مالکیت اقتصادی.

وی ادامه داد: حقوق مالکیت قصدش دفاع از شهروندان در برابر تعرضات حکومت و شهروندان دیگر هست؛ بررسی ما نشان می دهد این مهمترین زیربنا با یک اوضاع بحرانی روبه رو هست. طنزهای تلخی در این زمینه وجود دارد. کسانی دم از بازارگرایی می زنند ولی بازارگرایی واقعی را نمی بینیم و مردم را در برابر سرمایه داری بی دفاع می بینیم

این فعال سیاسی گفت: درحال حاضر قیمت بهره در بازار رسمی چند برابر میانگین جهانی هست، من هر لحظه می گویم چقدر خوب شد در شرع ما ربا در حکم مبارزه با خداست. یکی از مقیاس هایی که در فهم اوضاع کمک می کند، مقیاس فعالیت بنگاه های اقتصادی هست. بر اساس آمار رسمی از کل بنگاه های رسمی بیش از ۹۰ درصد بنگاه ها یک نفره است که ملاک بدترین نوع مالکیت است.

مردم نجیبانه با فقر مبارزه می‌کنند / مومنی

مومنی با بیان اینکه در اقتصادهای رانتی با غربت اندیشه توسعه گرا روبه رو هستیم که در اینجا مسئولیت جامعه مدنی سنگین تر می شود، ابراز عقیده کرد: در زمینه عدالت در کشور عزیزمان ایران با بحران مواجه هستیم. از نظر اعتقادی خودمان در زمره عدلیه محسوب می کنیم و عدل را جزء اصول دین می دانیم. پروژه تحقیقاتی برگزار شد تا بررسی شود مطالبات مردم قبل انقلاب چه بود و چه چیز محور بود. بالغ بر ۹۰ درصد مطالبات مردم که در شعارهای آن وقت مطرح بود بر برطرف فقر، ظلم و بی عدالتی تکیه داشت یعنی این مولفه ها در مشروعیت سیستم حاکم هم موثر است.

وی ادامه داد: ما یک ساخت ۲۵۰۰ ساله استبدادی داریم که قدرت ناعادلانه تقسیم شده است هست. ما باید عدالت اجتماعی را زیاد جدی می گرفتیم. به تبع تقسیم ناعادلانه قدرت، توزیع ثروت هم ناعادلانه هست. فارغ از شعار دادن بنیاد اندیشه و نهادی که حقوق شهروندی را معنا می کند و نسبت آن را با توسعه فراهم می کند، غایب است.

یک‌ استاد دانشگاه گفت: در نیم‌قرن گذشته نابرابری‌ها غیرقابل تحمل‌ شده است است و ملت کشور عزیزمان ایران نجیبانه با فقر مبارزه می‌کنند.

این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: نابرابری با درآمد ناعادلانه تر است ولی در نیم قرن گذشته این نابرابری غیرقابل تحمل تر شده است است و ملت کشور عزیزمان ایران نجیبانه با فقر مبارزه می کنند.

وی با اشاره به آمار رسمی کشور اظهار کرد: طبق آمار رسمی، خانوارهای ایرانی در ۱۰ سال اخیر به صرفه جویی کالاهای پروتئینی روی آوردند. در اینجا می گوییم هنگامی که مردم در اینجا قادر به برطرف حاجت خود در این زمینه ها نیستند، ما در آستانه ناهنجاری قرار داریم و بنابراین این قضیه مهمی است که همه و همه باید در این زمینه طرح مساله کنند، ارزیابی انتقادی کنند و راهکار برون رفت ارائه دهند.

مردم نجیبانه با فقر مبارزه می‌کنند / مومنی

این تحلیل گر پرسشها اقتصادی گفت: هیچ کشوری به توسعه دست پیدا نمی کند الا اینکه جرات روبرو شدن با واقعیت های خود را داشته باشد، با پنهان کردن واقعیت اجازه می دهیم پیشروی در باتلاق زیاد شود امیدواریم حکومت به این نتیجه برسد راه حل پنهان کردن مساله نیست. حاکمیت نباید به دنبال پنهان کردن واقعیات جامعه باشد.

مومنی با بیان اینکه اوضاع بعضی از تولیدکنندگان ما از بعضی فرودستان هم بدتر هست، اظهار داشت: بقای جامعه در خطر هست. برنده ها کسانی هستند که نکاشته ها را درو می کنند؛ رباخورها، واردکننده ها و… از این قسم هستند. اوضاع احوال به گونه ای است که مسئولان از فساد سیستمی نام می برند؛ و این مسئله یعنی وقت طلب ها و رانت جویان بهره می برند و در این بین تعداد بازنده ها در حال زیاد کردن هستند. در ۱۲ سال اخیر با فروپاشی طبقه میانگین روبه رو هستیم و در این زمینه، متاسفانه حتی شاهد طرح مساله از جانب دولت هم نیستیم.

وی ادامه داد: ما اجمالا هم می دانیم چه خطاهایی شده است است و هم می دانیم راه حل چیست؟ ما الان گرفتار نداشتن دانش نیستیم بلکه مسئله ما این است که اقتدار مبتنی بر زور، زر و فریب نیرومند تر هستند. باید اقتدارهای مبتنی بر علم جایگزین اینها شوند.

این استاد دانشگاه ادامه داد: گویی جامعه مدنی به مناسبات موجود خو کرده و برانگیخته نمی شود، خاطرنشان کرد: در کلی ترین حالت اقتدار زور، زر و فریب نیرومند تر می شوند به صورت نظام وار، بخش مولد به بخش های غیر مولد می بازند و عمق فساد زیاد می شود.

مومنی ادامه داد: به هیچ وجه رویکرد جزئی نگر به کار اقتصاد کشور عزیزمان ایران نمی آید. هنگامی که وزیر دادگستری دولت اول روحانی می گفت در سیستم بانکی ما ۵۰ میلیون حساب خدشه دار وجود دارد، این یعنی عدم شفافیت بیداد می کند و نشان می دهد متغییر کنترلی بیشتری نیاز است.

وی با بیان اینکه براساس گزارشات رسمی از کل جمعیت در سنین فعالیت کشور عزیزمان ایران نزدیک به ۶۰ درصدشان هیچ نقشی در تولید ملی ندارند، گفت: با این اوضاع و احوال باید به عزیزانی که در ساختار قدرت هستند بگوییم دلخوش به همکاری در انتخابات نباشیم. این دموکراسی رقیق است که جهت توسعه ملی نفعی ندارد باید نحوه نگرش بنیادی تر در دستور کار قرار دهیم.

واژه های کلیدی: ایران | ایرانی | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs