تابستان تاکسی اختلاف شورای شهر اخبار اجتماعی

تابستان: تاکسی اختلاف شورای شهر اخبار اجتماعی

گت بلاگز اخبار حوادث پسر بهشهری منزل پدری‌اش را آتش زد ، پدرکشی در محله گرجی

سخنگوی اورژانس کشور از کشته‌شدن مردی 65 ساله بر اثر حریق عمدی در منزل مسکونی‌اش در بهشهر خبر داد.

پسر بهشهری منزل پدری‌اش را آتش زد ، پدرکشی در محله گرجی

پدرکشی در محله گرجی/ پسر بهشهری منزل پدری اش را آتش زد

عبارات مهم : اورژانس

سخنگوی اورژانس کشور از کشته شدن مردی 65 ساله بر اثر حریق عمدی در منزل مسکونی اش در بهشهر خبر داد.

مجتبی خالدی در گفت وگو با ایلنا راجع به این اتفاق گفت: شامگاه چهارشنبه در محله گرجی بهشهر پسر یک خانواده منزل مسکونی پدری خود را آتش زد.

پسر بهشهری منزل پدری‌اش را آتش زد ، پدرکشی در محله گرجی

او ادامه داد: در این اتفاق پدر خانواده-حسن رمضانی سارویی- 65 ساله دچار سوختگی صد درصد شده است و جان خود را از دست داد.

سخنگوی اوررانس کشور خاطرنشان کرد: مادر خانواده نیز احترام فخاری 55 ساله مورد ضرب و جرح قرار داده شد و دچار مالتیپل تروما شد که به وسیله نیروهای اورژانس به بیمارستان اعزام شد.

سخنگوی اورژانس کشور از کشته‌شدن مردی 65 ساله بر اثر حریق عمدی در منزل مسکونی‌اش در بهشهر خبر داد.

هنوز دلایل این اقدام مشخص نشده است.

واژه های کلیدی: اورژانس | خانواده | خانواده | منزل مسکونی | نیروهای اورژانس | اخبار حوادث

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs