تابستان تاکسی اختلاف شورای شهر اخبار اجتماعی

تابستان: تاکسی اختلاف شورای شهر اخبار اجتماعی

گت بلاگز اخبار سیاست خارجی گروه تروریستی داعش هم از آشوب‌ها در کشور عزیزمان ایران حمایت کرد

یک از رسانه‌های گروه تروریستی داعش هم همچون ترامپ، رژیم صهیونیستی و رسانه‌های سعودی از آشوب‌ها در کشور عزیزمان ایران حمایت کرد.

گروه تروریستی داعش هم از آشوب‌ها در کشور عزیزمان ایران حمایت کرد

گروه تروریستی داعش هم از آشوب ها در کشور عزیزمان ایران حمایت کرد

عبارات مهم : ایران

یک از رسانه های گروه تروریستی داعش هم همچون ترامپ، رژیم صهیونیستی و رسانه های سعودی از آشوب ها در کشور عزیزمان ایران حمایت کرد.

به گزارش فارس، یک از رسانه های گروه تروریستی داعش هم همچون ترامپ،رژیم صهیونیستی و رسانه های سعودی از آشوب ها در کشور عزیزمان ایران حمایت کرد.

گروه تروریستی داعش هم از آشوب‌ها در کشور عزیزمان ایران حمایت کرد

هفته نامه «النبأ» داعش در یادداشتی به اغتشاشات و آشوب های اخیر در کشور عزیزمان ایران اشاره کرد و نوشت که تنها چیزی که «نظام ایران» را می ترساند، برگزاری آشوب ها و اغتشاشات است.

داعش در حالی مردم کشور عزیزمان ایران را به عصیان و شورش علیه نظام جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران تشویق می کند که شیعیان از نظر این گروه تروریستی «رافضی» بوده و قتلشان همانند کفار نه تنها جایز بلکه واجب است.

یک از رسانه‌های گروه تروریستی داعش هم همچون ترامپ، رژیم صهیونیستی و رسانه‌های سعودی از آشوب‌ها در کشور عزیزمان ایران حمایت کرد.

این نخستین بار است که داعش طی چند سال گذشته از شروع ظهور خود، دست به دامن مردم کشور عزیزمان ایران می شود و از آن ها حمایت می کند؛ آیا که این گروه تروریستی با ورود کشور عزیزمان ایران به نبرد با این گروه، مناطق تحت تصرف خود را در سوریه و عراق از دست داده است.

داعش با حمایت از آشوب های اخیر، نوشت: «اگر این آشوب ها در کشور عزیزمان ایران -به خواست خداوند- ادامه پیدا کند، نتیجه های بزرگی خواهد داشت از جمله اینکه تماما دین رافضی (شیعه) را ریشه کن خواهد کرد».

حمایت داعش از آشوب ها بعد از حمایت علنی مقامات رژیم صهیونیستی، آمریکا و بعضی رژیم های مرتجع عربی از آشوب ها صورت می گیرد.

گروه تروریستی داعش هم از آشوب‌ها در کشور عزیزمان ایران حمایت کرد

واژه های کلیدی: ایران | رسانه ها | گروه تروریستی | رژیم صهیونیستی | گروه تروریستی داعش | اخبار سیاست خارجی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs